• 88680395

ویدئو

مقاله

پرسش و پاسخ

بسته به اینکه چه دارویی استفاده می شود متفاوت است. میتوانید در این سایت مشاوره بگیرید. اغلب داروها ی مورد استفاده که هنوز تجویز می شوند در حال حاضر از لیست داروهای مورد استفاده برای این وضعیت حذف شده اند یا خط اول درمانی نیستند، اما در بعضی شرایط خاص ممکن است داروی مناسبی در کنار دستگاه استفاده شود.
الارم شب ادراری مطمئن ترین روش درمان این وضعیت است اما توجه داشته باشید که شروع اثر خیلی سریع نمی باشد چون این روش بر خلاف روشهای دارویی بجای اینکه درمان علامتی کند، بطور اساسی علت ایجاد شب ادراری را نشانه می گیرد و آن را از بین می برد.
در شرایط نادری ممکن است درمان صورت نگیرد، علل عدم موفقیت شامل این موارد است:
1 - مدت زیادی از شروع درمان نگذشته، این مدت حداقل دو ماه می باشد.
2 - علت مرضی برای شب ادراری وجود دارد، در این صورت لازم است روشهای مختلف تشخیصی برای بیمار تجویز گردد. در این شرایط اقدامات لازم برای فرزندتان تجویز میگردد.
3 - برای تشدید اثر الارم کودک شما نیاز به داروی کمکی دارد. در این شرایط داروی مناسب برای فرزندتان تجویز میگردد.
4 - برخورد شما برای کودک تاثیر سو روانی داشته است. در این شرایط نحوه برخورد با کودک به شما آموزش داد خواهد شد.
معمولا حداقل هشت هفته استفاده مستمر برای داشتن پاسخ نسبی یا کامل لازم است.
اسپری بینی بیشترین میزان عود را در میان داروهای شب ادراری داراست اما نکته جدی تر اینجاست که بعلت عوارض جانبی این دارو اکنون در لیست درمانهای شب ادراری جایی ندارد و امروزه برای درمان شب ادراری توصیه نمی شود، پیشنهاد اول برای درمان شب ادراری همیشه دستگاه هشدار شب ادراری است و درصورت لزوم داروهای دیگری برای کودک شما قابل تجویز است.